Φωτογραφία: Γιώργος Εξαρχόπουλος

Περιμετρική όραση, γενική εικόνα. Όπως οι φεουδάρχες του παλιού καιρού.