Βιβλίο

Βιβλιοκριτική: Little Steps to Hell

Τι συμβαίνει όταν οι δαίμονες-αμαρτήματα βρουν ελεύθερο χώρο, εισχωρήσουν μέσα μας και αρχίζουμε να τους ταΐζουμε;