Εικαστικά

Σουρεάλ … με ένα click στο Vivarte

Οκτώ μέλη του τμήματος των προχωρημένων της φωτογραφίας εκφράζουν τις ανησυχίες τους με εικόνες πέρα από την λογική.