Εικαστικά

Το Χρώμα της Πέτρας στη Depot Art Gallery

Οι Ιστορίες των Χρωμάτων είναι πρόγραμμα εκδηλώσεων που στοχεύει στην διεύρυνση και στην όξυνση της αντίληψης μας για τα χρώματα.