Φωτογραφία: Γιώργος Εξαρχόπουλος

Χρυσό στον ουρανό, χρυσό στο νερό. Ζεστό και ρέον….