Οι Ιστορίες των Χρωμάτων είναι πρόγραμμα εκδηλώσεων που στοχεύει στην διεύρυνση και στην όξυνση της αντίληψης μας για τα χρώματα. Αποτελείται από δυο παράλληλες δράσεις, τους Διαλόγους και τα Εργαστήρια.

Στους Διαλόγους η αντίληψη αυτή διευρύνεται θεωρητικά και ιστορικά.
Τα χρώματα διαπερνούν όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής. Για αυτό η ιστορία του χρώματος είναι θέμα πολύ ευρύτερο από την ιστορία της ζωγραφικής. Οι προσκεκλημένοι εισηγητές, αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, ιστορικοί και ιστορικοί τέχνης, φυσικοί, αρχαιολόγοι, γεωλόγοι, όλοι διακεκριμένοι στο χώρο τους, θα αναπτύξουν το θέμα του χρώματος ο καθένας από τη δική του οπτική.

Στα Εργαστήρια η αντίληψη για τα χρώματα οξύνεται βιωματικά χρησιμοποιώντας τα σαν υλικό. Με αφορμή ένα χρώμα κάθε φορά, θα αναπτυχθούν έξι διαφορετικά θέματα με διαφορετική εικαστική προσέγγιση.

Τη Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στη «Depot Art Gallery», Νεοφύτου Βάμβα 5, στο Κολωνάκι, στις 19.00 θα γίνει η πέμπτη εκδήλωση της σειράς «Ιστορίες των Χρωμάτων» με αφορμή το Πράσινο. Στην ενότητα Το Χρώμα της Πέτρας προσκεκλημένοι εισηγητές είναι ο κ. Αθανάσιος Κατερινόπουλος, καθηγητής Ορυκτολογίας και διευθυντής του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών του οποίου η ομιλία έχει τον τίτλο « Αισθητικά και πολύτιμα ορυκτά στην Ελλάδα: θρύλοι και παραδόσεις» και ο κ. Θωμάς Κατσαρός, συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με ειδικότητα στην αρχαιομετρία με θέμα « Το χρώμα και στο χώμα λάμπει». Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος και κοινωνιολόγος Στέλλα Παναγιωτοπούλου.