Πελαγία Στρατηδάκη, A mer, 70x100cm, Λάδια σε καμβά