Μια συνηθισμένη ιστορία αγάπης σ’ ένα τραγούδι φτιαγμένο με φωτεινές λέξεις στην καρδιά της άνοιξης και με χαρούμενη μουσική! Μας λέει πως η τιμή του πολεμιστή είναι το τραύμα! κι ο ερωτευμένος “πολεμιστής” χαίρεται ακόμη και την απόρριψη!