Φωτογραφία: Γιώργος Εξαρχόπουλος

Ανθίζουμε, ωριμάζουμε, γερνάμε. Λουλούδια, κτίρια, άνθρωποι. Μαζί.