Φωτογραφία: Γιώργος Εξαρχόπουλος

Είναι κάποια μέρη μαγικά. Ενδιάμεσα. Σε επαφή με τα πάντα. Τα πάντα.