ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΓΙΟΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (2)