Πάρτε μια φωτογραφία που σας απεικονίζει σε εφηβική ηλικία και κοιτάξτε την σχολαστικά. Πιστεύετε ότι ο εσωτερικός σας κόσμος παραμένει ο ίδιος, στο πέρασμα των ετών;

Βρετανική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2017 στο περιοδικό Journal of Psychology and Aging, διαπίστωσε ότι όπως αλλάζει το σώμα έτσι αλλάζει και η προσωπικότητα ενός ανθρώπου.

Το 1947, οι ερευνητές διενήργησαν μία αξιολόγηση προσωπικότητας σε τουλάχιστον 1.200 παιδιά, ηλικίας 14 ετών, στη Σκωτία. Συγκεκριμένα, οι έφηβοι αξιολογήθηκαν σε έξι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: αυτοπεποίθηση, επιμονή, σταθερότητα συναισθημάτων, ευσυνειδησία, πρωτοτυπία και επιθυμία μάθησης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι ερευνητές συνέχισαν να παρακολουθούν έναν σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων στην έρευνα, ώσπου έξι δεκαετίες μετά, 174 άτομα -ήταν 77 ετών- συμφώνησαν να επαναλάβουν την αξιολόγηση. Μάλιστα, όρισαν κι έναν στενό φίλο ή συγγενή να τους αξιολογήσει στο ίδιο ερωτηματολόγιο.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν μια έκπληξη, επειδή οι προηγούμενες μελέτες προσωπικότητας, σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, φαινόταν να δείχνουν συνέπεια.

Έρευνες που διεξάγονταν για αρκετές δεκαετίες, με επίκεντρο τους συμμετέχοντες από την παιδική ηλικία έως τη μέση ηλικία ή από μέση ηλικία έως μεγαλύτερη ηλικία, έδειξαν σταθερά χαρακτηριστικά.

Ομως, η τελευταία μελέτη, η οποία καλύπτει μεγαλύτερη χρονική περίοδο, υποδηλώνει ότι η σταθερότητα της προσωπικότητας διαταράσσεται με την πάροδο του χρόνου.

«Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο εκτιμήσεων της προσωπικότητας τόσο ασθενέστερη είναι η μεταξύ τους σχέση. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι όταν το χρονικό διάστημα αυξάνεται στα 63 χρόνια, δεν υπάρχει καμία σχέση», έγραψαν οι ερευνητές.

Με άλλα λόγια, μετά από περίπου σαράντα χρόνια μπορεί να είσαι ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος σε σχέση με το σήμερα!

Πηγή: Snoopit24