Φωτογραφία: Γιώργος Εξαρχόπουλος

Φεύγεις αλλά αυτός, εκεί. Υπάρχει.