Φωτογραφία: Γιώργος Εξαρχόπουλος

Απευθύνομαι, παρακαλώ, ελπίζω.