Ο τύπος αυτός διεκδικεί άνετα τον τίτλο του πιο γκαντέμη της χρονιάς. Και τον αξίζει επάξια δηλαδή, καθώς κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, να προκαλέσει ζημιά αρκετών χιλιάδων δολαρίων, σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη. Εμείς πάντως δεν θα θέλαμε να ήμασταν στη θέση του…