Υπάρχει μια σελίδα στο facebook με τον τίτλο “the real ancient memes”, η οποία δίνει σε παλιά και κλασσικά έργα τέχνης, ένα νέο νόημα. Είναι τόσο πετυχημένα που δεν σου μένει άντερο από τα γέλια. Όσοι είστε ήδη μέλη στη σελίδα καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε, όσοι δεν είστε μπείτε και θα καταλάβετε. Τελευταία κάνει θραύση μια γκραβούρα με ένα ζευγάρι και ένα σκύλο, με τις ατάκες να είναι φαρμακερές και θανατηφόρες. Εμείς συμπάσχουμε με τον σκύλο και γι΄ αυτό σας τον παρουσιάζουμε…