Σατιρικός μονόλογος ποιηθείς υπό του ακαδημαϊκού Ζωρζ Πιλαλί και απαγγελθείς υπό του ευπατρίδου ηθοποιού Πέρη Μιχαηλίδη. Ο εν λόγω μονόλογος διεκρίθη συναγωνιζόμενος τους υπερφυείς ποιητικούς νόες της Ευρώπης καθό και τους από τας αποικίας αυτής παρεπιδημούντων συγγραφέων.

Το πόνημα τούτο κοσμεί την προθήκην του εκδοτικού οίκου όστις εδρεύει εν Παρισίοις: “Maison d’Europe Etd’Orient”.Η φιλολογικήν χοροεσπερίδαν μας θα ορχείται υπό των διαπρεπών μουσικών της πασιγνώστου πλέον “Σούφρα μπαντ”, οίτινες υπόσχονται μουσικήν πανδαισίαν ανάλογην προς την ευάγωγον αισθητικήν της συγχρόνου ευπαιδεύτου ημών νεολαίας.

Μουσικοί:

Μιχάλης Σουλάκης – κοντραμπάσο
Δημήτρης Δημητριάδης – συνθεσάιζερ και πιάνο
Μπάμπης Παρίτσης – βιολί
Και ο Κυριάκος Δαρίβας – τύμπανα