Η βόλτα των ανθρώπων στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ας μην το ξέρουν. Συμβαίνει.