Δ.Σαμόλης – Στρακαστρούκες- Μικρό Γκλόρια©Ελίνα Γιουνανλή