Γιατί πολύ μεγάλοι και τρανοί πέθαναν στα 33 τους; εεε; σύμπτωση ή κάτι μας κρύβουν; Ευτυχώς η κοπέλια είναι τζιμάνι και καταλαβαίνει ότι κάτι κρύβεται πίσω από όλα αυτά…