Μια νέα ψυχολογική μελέτη της Επιθεώρησης Σεξουαλικής Ιατρικής ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με τους ανθρώπους που παρακολουθούν πορνό. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, όσοι παρακολουθούν πορνό, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, μόνο μία εκ των οποίων είναι υγιής.

Αναλυτικότερα, όσοι παρακολουθούν πορνό ανήκουν είτε στην κατηγορία εκείνων που το κάνουν από ευχαρίστηση, είτε στην κατηγορία εκείνων που το κάνουν ως αντίδραση σε ψυχολογική πίεση ή έντονο άγχος, είτε στην κατηγορία εκείνων που το κάνουν λόγω εξάρτησης.

Από τις τρεις κατηγορίες μόνο η πρώτη είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες ψυχικά υγιής, ευτυχώς όμως σ’ αυτή ανήκει το 75% όσων παρακολουθούν τέτοια βίντεο ή προγράμματα. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρακολουθεί πορνό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, περίπου 24 λεπτά εβδομαδιαίως.

Λιγότερη ώρα, περίπου 17 λεπτά την εβδομάδα παρακολουθεί η δεύτερη κατηγορία η οποία το κάνει ως μια πράξη εκτόνωσης απέναντι στο έντονο στρες. Η τρίτη και λιγότερο υγιής κατηγορία αποτελεί μόνο το 11,8% όσων παρακολουθούν πορνό. Η κατηγορία αυτή φαίνεται πως παρακολουθεί τέτοια προγράμματα συνολικά 110 λεπτά εβδομαδιαίως.

koutipandoras