Εκατό βιολιά ακούγονται στην διασκευή καραντίνας του μπάλου, του παραδοσιακού σκοπού των Κυκλάδων.

Ο δάσκαλος βιολιού Γιάννης Ζαρίας κατάφερε να συγκεντρώσει 100 βιολιστές, παραδοσιακούς βιολιτζήδες και βιολάτορες, που ερμήνευσαν με βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα τον μπάλο, φέρνοντας στα σπίτια μας ήχους από τα νησιά των Κυκλάδων.