Χωράνε 366 μέρες σε 365 δευτερόλεπτα; Σύμφωνα με την ανασκόπηση του euronews για τον χρόνο που έφυγε, χωράνε. Ένα δευτερόλεπτο για κάθε μέρα του 2016…